forum.netbsd.se - NetBSD Sweden

You are not logged in.

  • Index
  •  » Hjälp
  •  » Skapa NetBSD bootfloppies med sshd

#1 2006-03-14 00:51:32

Jonas
Guest

Skapa NetBSD bootfloppies med sshd

Skulle om något behöva lite expert hjälp.

Jag undrar om det går att skapa en netBSD-bootfloppy(cd) med sshd?

Det är så här att jag brukar använda g4u (http://www.feyrer.de/g4u/) för att göra imagear av mina servrar. g4u är ett väldigt bra verktyg men det har en liten nackdel... man måste ha en skärm och ett tangentbord till den dator man ska ghosta. Så då tänkte jag att det skulle vara underbart om man kunde baka inn sshd i g4u. Eftersom g4u i princip är en netBSD bootfloppy med dhcpclient, ftpclient och några skript som använder sig av dd för att skapa imagear av hårdisken eller partitioner och sen laddar upp dom till en ftp.

Nu finns det en guide på http://www.feyrer.de/g4u/ som visar hur man skapar en g4u cd eller floppy from scratch men den har inga steg om hur man lägger till mer verktyg. Har luskat runt en hel del på nätet efter någon form av guide hur man adderar program till en netBSD-bootfloppy men har inte hittat något av värde förutom att det står en rad i netBSD manualen att man kan editera en fil som heter list i ramdisk katalogen. Har gjort det och laggt till "PROG    usr/sbin/ssh" när man sen kompilera det hela så ser det ut som att det ska fungerar men när den kommer till ssh så klagar nbmake att den inte vet hur man ska skapa ssh.ro. sen stannar den.

Här är felmedelandet.

Code:

6/bin/nbmake -f- CRUNCHEDPROG=1 DBG="-Os" depend )
( cd ftp; printf '.PATH: /usr/cvs/src/usr.bin/ftp\n.CURDIR:= /usr/cvs/src/usr.bin/ftp\n.include "${.CURDIR}/Makefile"\n' | /usr/cvs/src/tooldir.NetBSD-2.0.2-i386/bin/nbmake -f- CRUNCHEDPROG=1 DBG="-Os" ftp.ro )
`ftp.ro' is up to date.
mkdir ssh
( cd ssh; printf '.PATH: /usr/cvs/src/usr.bin/ssh\n.CURDIR:= /usr/cvs/src/usr.bin/ssh\n.include "${.CURDIR}/Makefile"\n' | /usr/cvs/src/tooldir.NetBSD-2.0.2-i386/bin/nbmake -f- CRUNCHEDPROG=1 DBG="-Os" depend )
depend ===> ssh
depend ===> sshd
depend ===> ssh-add
depend ===> ssh-keygen
depend ===> ssh-agent
depend ===> scp
depend ===> sftp-server
depend ===> ssh-keysign
depend ===> ssh-keyscan
depend ===> sftp
( cd ssh; printf '.PATH: /usr/cvs/src/usr.bin/ssh\n.CURDIR:= /usr/cvs/src/usr.bin/ssh\n.include "${.CURDIR}/Makefile"\n' | /usr/cvs/src/tooldir.NetBSD-2.0.2-i386/bin/nbmake -f- CRUNCHEDPROG=1 DBG="-Os" ssh.ro )
nbmake: don't know how to make ssh.ro. Stop

nbmake: stopped in /usr/cvs/src/distrib/i386/floppies/ramdisk-g4u/obj/ssh

*** Failed target:  ssh_make
*** Failed command: ( cd ssh; printf '.PATH: /usr/cvs/src/usr.bin/ssh\n.CURDIR:= /usr/cvs/src/usr.bin/ssh\n.include "${.CURDIR}/Makefile"\n' | /usr/cvs/src/tooldir.NetBSD-2.0.2-i386/bin/nbmake -f- CRUNCHEDPROG=1 DBG="-Os" ssh.ro )
*** Error code 2

Stop.
nbmake: stopped in /usr/cvs/src/distrib/i386/floppies/ramdisk-g4u/obj

*** Failed target:  ramdiskbin
*** Failed command: /usr/cvs/src/tooldir.NetBSD-2.0.2-i386/bin/nbmake SMALLPROG=1 -f ramdiskbin.mk ramdiskbin.crunched
*** Error code 1

Stop.
nbmake: stopped in /usr/cvs/src/distrib/i386/floppies/ramdisk-g4u

*** Failed target:  /usr/cvs/src/distrib/i386/floppies/g4u/../ramdisk-g4u/obj/ramdisk-g4u.fs
*** Failed command: cd /usr/cvs/src/distrib/i386/floppies/g4u/../ramdisk-g4u ; /usr/cvs/src/tooldir.NetBSD-2.0.2-i386/bin/nbmake
usr/cvs/src/tooldir.NetBSD-2.0.2-i386/bin/nbmake
*** Error code 1

Stop.
nbmake: stopped in /usr/cvs/src/distrib/i386/floppies/g4u

Jag förstår att felmedelandet kanske inte är till så mycket nytta men jag skulle vara väldigt tacksam om någon kunde svara på min fråga eller guida mig till någon sida med mer information om hur man lägger till verktyg till netBSD's boot-disketter.

 
  • Index
  •  » Hjälp
  •  » Skapa NetBSD bootfloppies med sshd

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB