forum.netbsd.se - NetBSD Sweden

You are not logged in.

#1 2005-02-01 20:11:45

c014
Member
Registered: 2005-02-01
Posts: 1

Graferna på sidan.

Graferna under maskinerna är vackra, och undrar om man kan få koden till dem?
Har fått veta att det är graph-verktyget som används...

Offline

 

#2 2005-02-02 10:36:23

fredrik
Administrator
From: Göteborg, Sweden
Registered: 2004-05-10
Posts: 229
Website

Re: Graferna på sidan.

Det är inte så mycket mer än chart som används, du får samla "load" nuffrorna och spara dem i en fil (nedanstående är för netbsd):
____________________________________________
#!/bin/sh
load=`sysctl vm.loadavg|/usr/bin/awk '{print $2}'`
uptime=`/usr/bin/uptime|/usr/bin/awk '{print $3}'`
echo "$uptime $load" >> /tmp/nova.load
____________________________________________

och för att det inte ska bli får många inlägg i nova.load så får du rotera filen lite då och då:
_______________________________________________
#!/bin/sh
/bin/mv /tmp/nova.load /tmp/nova.load.tmp
/usr/bin/tail -n 180 /tmp/nova.load.tmp > /tmp/nova.load
/usr/sbin/chown nobody /tmp/nova.load
_______________________________________________
180 inlägg motsvarar tre timmar om du kör scripten i crontab varje minut.

Offline

 

Board footer

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB